ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду уредила Обавештење о закљученом уговору коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.24Н/ 2019 Oбавештење о закљученом уговору.

Leave a Reply