Набавка услуга ЈНМВ 1222/2019; КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100

Дана 8. априла 2019. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне мале вредности услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину, истог дана комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 2507/3  и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 1222/2019 КОШЕЊЕ ТРАВЕ И НИСКОГ РАСТИЊА ПОРЕД ВКП* И ОДНОШЕЊЕ СМЕЋА, ОРН: 773312100.
Рок за достављање понуда: 17. април 2019. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       17. апри 2019. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала ЈН и интернет страници у прилогу.
Прилог; Poziv za dostavljanje ponuda Kosenje VKP
Konkursna dokumentacija Kosenje VKP
ВКП* Вреловод Костолац-Пожаревац

Leave a Reply