НАБАВКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНОГ КАБЛА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка телекомуникационог кабла за потребе изградње ТС”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.17/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понуда Конкурсна документација

Leave a Reply