НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА МЕРЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ У ТПС – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке добара  –” Набавка опреме за мерење и управљање у ТПС”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.16/2019.
Можете преузети овде Конкурсна документација Позив за подношење понуда

Leave a Reply