ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС „ЦРНОГОРСКА“ – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о обустави поступка за  јавну набавку радова – „Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Црногорска“.
Набавка је спроведена 
у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.19/2019.
Можете преузети овде Одлука о обустави поступка

Оставите одговор