ИЗГРАДЊА ДИСТРИБУТИВНЕ ТОПЛИФИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС “ЦАНЕ БАБОВИЋ 1” – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Изградња дистрибутивне топлификационе мреже на локацији ТПС „Цане Бабовић 1″. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.18/2019.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора

Leave a Reply