НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци електричне енергије. Јавна набавка је  спроведена у отвореном поступку ЈНОП 1.1.18/2019.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply