ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација пожаревац је за ЈНМВ 2.2.24Н/2019 Услуге ангажовања лица за обављање послова безбедности и здравља на раду израдила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.24. Н 2019  Конкурсна документација

Leave a Reply