Обавештење о закљученом Уговору ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000

Дана 18. марта 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности услуга: ЈНМВ 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000 након донете и објављене одлуке о додели уговора, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени приспелих понуда и потписаног уговора са понуђачем: PD Traco doo, Beograd, Ljube Davidovića 55/6, ПИБ: 100438897, МБ:07797001, самостално извршење Уговора.Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о потписаном Уговору

Leave a Reply