ЈНМВ 2.2.41-I-Н/2019 Набавка угоститељских услуга, I-Партија, Пословни ручак, Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.241-I/Н/2019 Набавка угоститељских услуга,I -Партија-Пословни ручак, донела конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.41-I- Н 2019  Конкурсна документација

Leave a Reply