ЈНМВ 2.2.41 Н-II/2019 Набавка угоститељских услуга-II-Партија -Прослава Славе, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.41 Н-II/2019 Набавка угоститењских услуга-II-Партија-Прослава славе, уредила Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.41-II- Н 2019  Конкурсна документација

Leave a Reply