ЈНМВ 1.1.7-I/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала I-Партија-Канцеларијски материјал, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија-Канцеларијски материјал, је донела Обавештење о закљученом уговору који.

можете преузети овде: ЈНМВ 1.1.7-I-2019 Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply