НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електричне енергије. Набавка је спроведена у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.1.18/2019.
Можете преузети овде Одлука о додели уговора

 

Leave a Reply