ЈНМВ 1.2.31/2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTUCAD LT, Одлука о додели уговора