НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала 3. појединачни уговор о набавци добара – Набавка арматуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС.  Уговор је потписан на основу потписаног Оквирног споразума ЈН ОП ОС 1.1.5/2018.
Можете преузети овде  Oбавештење о закљученом уговору

 

Leave a Reply