Одлука о обустави поступка ЈНОП 1343/2018; НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140

Дана 4. марта 2019. године, након спроведеног отвореног поступка јавне набавке радова: ЈНОП 1343/2018 НАБАВКА МАШИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА ЗАМЕНИ ПРИМАРНЕ МРЕЖЕ У УЛИЦАМА ГОРАНАСКА И 1. СРПСКОГ УСТАНКА, ОРН: 45232140, по  донетој одлуци о обустави отвореног поступка јавне набавке радова, објављује се садржај на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени, нису се стекли услови за доделу уговора ”понуда је неприхватљива, понуђеном ценом која је већа од процењене вредности ”, објављујемо предметну Одлуку у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступкаа

Leave a Reply