ЈНМВ 1.1.7-I/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија-Канцеларијски материјал, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2019 Набавка канцеларијског потрошног материјала, I-Партија-Канцеларијски материјал израдила Одлуку о додели уговора коју ,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.7-I-2019 Одлука о додели уговора

Leave a Reply