ЈНМВ 2.2.34Н/2019Услуге електро надзора праћење приступа запослених-Двогодишњи уговор, Обавештење о закљученом уговору

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34/2019 Услуге електро надзора  праћења присуства запослених-Двогодишњи уговор, уредила Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 2.2.34Н- 2019 Oбавештење о закљученом угвору.

Leave a Reply