ЈНМВ 1.2.31/2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација.