ЈНМВ 1.2.31/2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT, Позив за подношење понуда и Конкурсна документација.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.2.31/2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT,донела Позив и Конкурсну документацију коју можете преузети овде:ПОЗИВ JNMV 1.2.31-2019 Услуге одржавања рачунарске лиценце AUTOCAD LT,JНМВ 1. 2.31 2019 Конкурсна документација AUTOCAD LT

Leave a Reply