Обавештење о обустави поступка ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000

Дана 19. фебруара 2019. године, након спроведене јавне набавке мале вредности услуга: Број: 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000, након донете и објављене одлуке о обустави отвореног поступка, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих и одговарајућих понуда”.  Објављујемо обавештење у прилогу.
Прилог:Обавештење о обустави поступка

Leave a Reply