ЈНМВ 1.1.7-I/2019 Набавка канцеларијког потрошног материјала по партијама, I. Партија:Канцеларијски материјал, Конкурсна документација и Позив.

Ј.П Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.7-I/2019, I Партија: Канцеларијски материјал израдила Позив  и Конкурсну документацију коју,

можете преузети овде:Позив ЈНМВ 1.1.7-I-2019-Канцеларијски материјал, ЈНМВ 1 1 7-I 2019 kонкурсна документацијa

Leave a Reply