Одлука о обустави јавне набавке ЈНМВ 1211/2019; СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000

Дана 13. фебруара 2019. године, након спроведеног поступка јавне набавке услуга број: 1211/2019 СЕРВИС И ДОГРАДЊА РАЗМЕЊИВАЧА ТОПЛОТЕ И ЗАМЕНЕ ЗАПТИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА, ОРН: 505300000, након донете одлуке о обустави отвореног поступка јавне набавке радова, на основу предлога комисије која је сачинила Извештај о стручној оцени ” нема пристиглих, прихватљивих, одговарајућих понуда”. Објављујемо донету Одлуку  у прилогу.
Прилог: Одлука о обустави поступка Сервис Измењивача

Leave a Reply