МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА)- ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели уговора за  јавну набавку радова  –” : Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица)“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2019.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

 

Leave a Reply