ЈНМВ 2.2.22Н/2019 Услуге одржавања штампача , копир апарата и опреме ван гарантног рока, Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.22Н/2019 Услуге одржавањ аштампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока донела Обавештење о закљученом уговору који ,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.22 Н 2019 Обавешење о зак .угово

Leave a Reply