ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присутних запослених, Појашњење бр 1.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског праћења присутних запослених уредило Појашњење бр 1. које,

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.34н/2019 1. ПОЈАШЊЕЊE

Leave a Reply