ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених,Двогодишњи уговор-Исправљена конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.34Н/2019 Услуге електронског надзора праћења присуства запослених за 2019/2020 извршила Измену конкурсне документације коју

можете преузети овде: ЈНМВ 2.2.34. Н 2019 Измењена Конкурсна документација

Leave a Reply