НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Електроенергетског материјала и опреме. Набавка је  спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2018.
Можете преузети овде Oбавештење о закљученом уговору

Leave a Reply