ЈНМВ 2.2.22Н/2019 Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, Конкурсна документација

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 2.2.22Н/2019 Услуге одржавања штампача, копир апарата и опреме ван гарантног рока, израдила  Конкурсна документацију коју можете преузети овде:

ЈНМВ 2.2.22. Н 2019 Koнкурсна документација

Leave a Reply