МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА) – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1  на основу уочене  ненамерне техничке грешке у објављенојконкурсној документацији. Иста је исправљена и као таква објављена у 1. Измењеној конурсној документацији. Набавка се спроводи кроз отворени поступак јавне набавке ЈНОП 1.3.5/2019   Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица).
Можете преузети овде Појашњење 1 , 1. Измењена конкурсна документација

Leave a Reply