НАБАВКА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКОГ МАТЕРИЈАЛА И ОПРЕМЕ – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку добара – Набавка електроенергетског материјала и опреме.  Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.1.24/2018.
Можете преузети овде Oдлука о додели уговора

Leave a Reply