ШТАМПАЊЕ РАЧУНА И ОБРАЗАЦА -ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 3  који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку услуга ЈНМВ ОС 1.2.11/2017  –“Штампање рачуна и образаца”.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply