МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ДЕЛА КРАКА ОД МАЛЕ ПУМПЕ ДО ЛОЛЕ РИБАРА (СИНЂЕЛИЋЕВА УЛИЦА) – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

јП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке радова  –” Машински и грађевински радови на замени дела крака од мале пумпе до Лоле Рибара (Синђелићева улица)“. Набавка се спроводи у отвореном поступку јавне набавке број ЈНОП 1.3.5/2019.
Можете преузети овде Позив за подношење понудаKонкурсна документација

Leave a Reply