МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИРАДОВИ НА ЛОКАЦИЈИ ТПС 9/60+11/60 – НЕМАЊЕ ТОМИЋА 18 – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела је Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку радова – Машински и грађевински радови на локацији ТПС 9/60+11/60-Немање Томића 18. Набавка је спроведена кроз отворени поступак ЈНОП 1.3.20/2018.
Можете преузети овде Одлука о додлеи уговора

Leave a Reply