ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци услуге  – “Издара  пројекта о привременој регулацији саобраћаја док трају радови”. Набавка је спроведена као набавка ЈНМВ 2.2.21Н/2018, у циљу потписивања наруџбенице.
Можете преузети овде Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply