Набавка услуга 1222/2018 ЈНМВ: СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000

Дана 12. децембра 2018. године, донета је Одлука о покретању поступка јавне набавке мале вредности  услуга од стране одговорног лица Наручиоца у складу са планом за текућу пословну годину. Дана 14. децембра 2018. године, комисија именована од стране одговорног лица Наручиоца објављује Позив за достављање понуда број 9066/3 од 14. децембра 2018. године и Конкурснe документацијe за набавку услуга број: ЈНМВ 1222/2018 СЕРВИС АРМАТУРЕ РУЧНЕ И СИГУРНОСНЕ, ОРН: 50510000.
Рок за достављање понуда: 25. децембар 2018. године до 9 сати.
Јавно отварање понуда:       25. децембар 2018. године у 10 сати.
Позив и конкурсна документација могу се преузети лично у просторијама ЈПТ од 10-14 сати радним данима, као и са портала УЈН и интернет страници
у прилогу: 1222 2018 ЈНМВ Позив за достављање понуда и
1222 2018 ЈНМВ Конкурсна документација

Leave a Reply