УГОСТИТЕЉСКЕ УСЛУГЕ – СВЕЧАНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ НОВОГОДИШЊИХ ПРАЗНИКА – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку услуга – “Угоститељске услуге – свечано обележавање новогодишњих празника”. Набавка је спроведена у као јавна набавка мале редности број ЈНМВ 1.2.30/2018.
Можете  преузети овде Одлука о додели уговора.

 

Leave a Reply