ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске опреме-поп партијама, 2. Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме. Обавештење о закљученом уговору.

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске опреме -по партијама, 2. Партија: Набавка штампача, копир апарата и опрема донела Обавештење о закљученом уговору који,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.8-II.Н-2018 Обавештење о закљученом уговору

Leave a Reply