ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НОВИХ ОБЈЕКАТА ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела  Одлуку о додели Уговора за предметну јавну набавку  услуга – Технички преглед  нових објеката ТС.  Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.4/2018.
Можете преузети овде JN 1.2.4 2018 Obavestenje O Zakljucenom ugovoru

Leave a Reply