НАБАВКА АРМАТУРЕ И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕЊУ 1. ПОЈЕДИНАЧНОГ УГОВОРА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила појединачни уговор бр. 1  -ЈН 1.1.5-1/2018 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.5/2018  –“Набавка арматура и  мерно – регулационих сетова за потребе изградње топлификационог система. 
Можете преузети овде   JN 1.1.5-1 Obavestenje OZakljucenomUgovoru

Leave a Reply