УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – 1. ПОЈАШЊЕЊЕ И 1. ИЗМЕЊЕНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JП „Топлификација“ Пожаревац је дала Појашњење бр. 1 на добијена питања од стране заинтересованог лица за предметну јавну набавку  услуга  Услуге мобилне телефоније.
Набавка се спроводи као јавна набавка мале вреднсоти у поновљеном поступку ЈНМВ 1.2.26-2/2018.
Можете преузети овде 1. IZMENJENA JNMV 1 2 26-2 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA 1. POJASNJENJE 1. JNMV 1.2.26-2 2018

 

 

Leave a Reply