УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању поновљеног поступка јавне набавке услуга  –” Услуге мобилне телефоније”. Набавка се спроводи као јавна набавка мале вредности  број ЈНМВ 1.2.26-2/2018.
Можете преузети овде  POZIV 1.2.26-2 2018 MOBILNA TELEFONIJA JNMV 1 2 26-2 2018 KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Leave a Reply