ИЗРАДА ПРОЈЕКТА О ПРИВРЕМЕНОЈ РЕГУЛАЦИЈИ САОБРАЋАЈА ДОК ТРАЈУ РАДОВИ – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је донела Одлуку о покретању јавне набавке мале вредности – наруџбеницом- ЈНМВ 2.2.21Н/2018  –” „Израда Пројекта о привременој регулацији саобраћаја док  трају   радови”  Набавка се спроводи ради закључења Наруџбенице са једним вршиоцем услуга.
Можете преузети овде Kонкурсна документација.

Leave a Reply