МАШИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ НА ЛОКЦИЈИ ТПС МИЛОША ОБИЛИЋА 36А – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о јавној набавци ЈНОП  1.3.16/2018, Машиснки и грађевински радови на локацији ТПС Милоша Обилића 36а.
Набавка је спроведена кроз отворени поступак.
Можете преузети овде ЈНОП 1.3.16 2018 ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Leave a Reply