НАБАВКА АРМАТУРА И МЕРНО-РЕГУЛАЦИОНИХ СЕТОВА (МРС) ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТС – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКУЧЕНОМ ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је потписала Оквирни споразум  по спроведеном отвореном поступку ЈН ОП ОС 1.1.5/2018 – Набавка арамтуре и мерно-регулационих сетова (МРС) за потребе изградње ТС, у циљу закључивања оквирног споразума са једним понуђачем.
Можете преузети овде JN OP OS 1.1.5 2018 ObavestenjeOZakljucenomOkvirnomSporazumu

Leave a Reply