НАБАВКА ПРЕИЗОЛОВАНИХ ЦЕВИ ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ТОПЛИФИКАЦИОНОГ СИСТЕМА ЗА КОНЗУМНО ПОДРУЧЈЕ ПОЖАРЕВАЦ (ТС) – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ БР. 3

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је закључила уговор бр. 3 који је закључен на основу потписаног оквирног споразума за предметну јавну набавку добара ЈН ОП ОС 1.1.13/2018  –“Набавка предизолованих цеви за потребе изградње топлификационог система за конзумно подручје Пожаревца (ТС).
Можете преузети овде JN-1.1.13-3-Obavestenje-OZakljucenomUgovoru.pdf .

Leave a Reply