ЈНМВ 2.2.38Н/2018 Услуге техничког прегледа редовног и ванредног, Обавештење о закљученом уговору