ЈНМВ 1.1.8-II/2018Набавка рачунарске опреме по партијама,II Партија:Набавка штампача, копир апарата и опреме, Одлука о додели уговора

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске опреме по партијама,II партија:Набавка штампача, копир апарата и  опреме, донела Одлуку о додели уговора коју,

можете преузети овде:ЈНМВ 1.1.8-II-2018 Одлука о додели уговора

Leave a Reply