РАДИОГРАФСКА КОНТРОЛА ЗАВАРЕНИХ СПОЈЕВА – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци пружања услуга за радиографску контролу заварених спојева. Набавка је спроведена као јавна набавка мале вредности ЈНМВ 1.2.3/2018.
Можете преузети овде 1.2.3 2018 Obavestenje O Zakljucenom Ugovoru

Leave a Reply