НАБАВКА ГОРИВА И ТНГ – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

ЈП „Топлификација“ Пожаревац је  потписала Уговор о набавци добара – Набавка горива и ТНГ. Уговор је потписан на основу спроведене јавне набавке мале вредности ЈНМВ 1.1.6/2018.
Можете преузети овде 1.1.6- 2018 OBAVEŠTENJE O ZAKLJUČENOM UGOVORU

 

Leave a Reply