ЈНМВ 1.1.8-II/2018 Набавка рачунарске и сродне опреме 2.Партија-Набавка штампача копир апарата и опреме, 2.Измењена к.документација, Обавеште о продужењу рока за подношење понуда

ЈП Топлификација Пожаревац је за ЈНМВ 1.1.8-II Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме донела 2. Измењену конкурсну документацију и Обавештење о продужењу рока за подношење понуда који,

можете преузети овде:2. ЈНМВ 1. 1. 8-2018 Измењена Koнкурсна документација 2.Партија-Набавка штампача, копир апарата и опреме.1.1.8-II-2018-Oбавештење-о-продужетку-рока-за-достављање-понуда-2.

Leave a Reply